معرفي مطالب جالب با لينك منبع
معرفي مطالب جالب با لينك منبع


1 .سازماندهي
گونه هاي گروه هاي اجتماعي مجازي
به عبارتي جور كه فلسفه وجودي كانال هاي اجتماعي واقعي، تشكيل و پيوند مجموعه هاي اجتماعي بر محور مشتركات اعتقادي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي است، بخش اعظمي از كانال هاي اجتماعي در وب نيز با انگيزه سازماندهي كردن تيم هاي اجتماعي مجازي با تكيه بر اشتراكات گوناگون صورت مي گيرند . پيدا مي‌باشد كه اعضاي اين اجتماعات مجازي با پيوندهايي كه با يكديگر دارند، در مجموع به دنبال علم آموزي يك انگيزه مشترك در دنياي حقيقي وواقعي كه غالباً هدفي سياسي، اجتماعي يا اين كه فرهنگي است، هستند .

2 .بسط
مشاركت هاي اجتماعي
در كانال هاي اجتماعي، همواره اعضاي شبكه به رخ بدون واسطه يا اين كه غير مستقيم به شركت در كار هاي حقيقي و واقعي در معاش اجتماعي تحريك و تشويق مي شوند . تأثيرگذاري قابل دقت شبكه هاي اجتماعي بر ميزان و كيفيت شركت كردن هاي اجتماعي در جوامع مختلف به حدي بوده هست كه اخيراً تعداد قابل توجهي از شبكه هاي اجتماعي، دقيقاً با هدف بسط مشاركت اجتماعي مردم در قضيه هاي خاص ايجاد گرديده اند .

3 .به
اشتراك گذاشتن عشق مندي ها به وسيله اعضا
يك عدد از رويكردهاي مهم كانال هاي اجتماعي، به اشتراك گذاشتن علاقه مندي هاي كاربران كانال با يكديگر مي‌باشد . موضوعِ به اشتراك گذاشتن عشق مندي ها در كانال هاي اجتماعي، از چنان اهميتي برخوردار مي‌باشد كه مي بضاعت و توان اذعان كرد فارغ از آن، كانال اجتماعي مفهوم نخواهد داشت . هدف از اين كار آن است كه هر يك از كاربران بتواند دغدغه هاي خويش را مطرح نموده و در جريان دل مشغولي هاي ساير افراد هم قرار بگيرد . همينطور از طرز اين ويژگيِ شبكه هاي اجتماعي كاربران مي توانند به بخش اعظمي از نرم افزارهايي كه ساير كاربران به اشتراك گذاشته اند، به سادگي دسترسي داشته باشد .

4 .توليد
محتوا توسط اعضا
بر خلاف ساير رسانه ها كه مخاطبان، چندان تعاملي در ساخت محتوا و انتخاب محتواي دلخواه خويش ندارند، در اينترنت تارنما هاي شبكه هاي اجتماعي، كاربران مي توانند ساخت كننده، تأثيرگذار و دارنده اقتدار انتخاب و سود برداري از تنوع بيشتري باشند . با توجه به اين مطلب، مقر هاي شبكه هاي اجتماعي بيش از هر رسانه ديگري مي توانند با پيشرفت فناوري و توسعه جوامع به برتري هاي بقيه رسانه ها همچون تلويزيون كه از قوه شنيداري و ديداري به خوبي سود مي برد، خاتمه دهند .

5 .تبليغات
هدفمند اينترنتي
شبكه هاي اجتماعي در اينترنت، يكي از منابع حياتي براي كسب درآمد از منش تبليغات به شمار مي آيند؛ چرا كه اعضاي شبكه هاي اجتماعي در صفحه هاي مربوط به خويش در رابطه علايق خويش كلام مي نمايند و اين به كمپاني هاي تبليغاتي اجازه مي دهد كه بر پايه همين علايق، براي آنان اطلاع رساني بفرستند . علاوه بر اين، بخش اعظمي از شركت ها با ساخت حساب كاربري و صفحه هاي فردي در شبكه هاي معروف، با بقيه كاربران و مشتريان خويش و هم ساير كمپاني ها رابطه برقرار نموده و امور تجاري خود را پيش مي برند .

مزاياي
شبكه هاي اجتماعي:
1 .تكثير
پرسرعت و آزادانه خبر‌ها و اطلاعات، ارتقا توان نظارت و تقويت روحيه انتقادي
خبر‌ها كانال هاي اجتماعي فارغ از سانسور منتشر مي شوند و اين مي تواند يك مزيت تلقي شود؛ هر چند قابليت نشر اطلاعات مخدوش و اشتباه هم در اين شبكه ها بيش از نسل قبلي رسانه ها ميباشد . اما قابليت و امكان مقايسه و تحليل داده ها براي مخاطبان وجود دارد و نبايد بنا را بر اعتماد به هر آنچه در اين شبكه ها توليد و بازنشر مي شود، گذاشت . بررسي اخبار متناقضي كه در اين جور مقر ها منتشر مي شود، قدرت انتقاد و نگاه عميق خيس به مسائل اجتماعي را مهيا مي كند . اين نوع مقر ها به مخاطبان خود مجال مي دهند تا از تبعيت كوركورانه فاصله گرفته و در درازمدت به خرد نقادانه روي آورند .

2 .قابليت و امكان
عبور از مرزهاي جغرافيايي و آشنايي با افراد، دولت ها و تمدن هاي مختلف
امروزه شبكه هاي اجتماعي، مهد فرهنگ ها و فرهنگ هاي متعدد بشري است . وجود لهجه هاي مختلف در رسانه هاي اجتماعي، امكان حضور تمام اشخاص جامعه را فراهم مي نمايد كه مي توانند فرهنگ حاكم بر جامعه خويش را به معرض روءيت كرد عموم بگذارند . اين‌كه يك برنا بتواند با امثال خود در كشورهاي ديگر دنيا ارتباط برقرار كند، باعث مي شود تا اين رسانه ها به مكاني تبديل شوند كه وي بتواند فرهنگ ها و آداب و رسوم مرز و بوم خود را به بقيه افراد معرفي كند و به اشتراك بگذارد . همينطور در اين شبكه ها ايده هاي تازه جهت توسعه و گسترش جامعه، معرفي شده و قضيه مشاجره قرار مي گيرند . اداره ها هم مي توانند تمدن و نگرش خويش را در معرض ديد تمام جامعه ها قرار دهند .

3 .صورت
گيري و تقويت خرد جمعي
يكي از شاخصه هاي اساسي كانال هاي اجتماعي مجازي، پديدار شدن خرد جمعي مي‌باشد . خرد جمعي به جريان سيال و پوياي قوه تامل و ذهن كاربران حاضر در چنين محيط هايي اطلاق مي شود كه به مثابه يك پردازشگر عظيم، داده ها را پردازش و پايش مي كند . همانند دنياي ابر كامپيوترها كه توان پردازشي آنها، از تركيب چند پردازشگر منفرد حاصل مي شود، نيروي فكر و ذهن يوزرها كانال اجتماعي، به مدد تعاملات اجتماعي اينترنتي و بهره گيري از ابزارهاي اينترنتي با يكديگر مخلوط و همپا مي شوند و نيرويي عظيم با قدرت پردازشي بالا پديد مي آورند . اين مقاله به خوبي ضرب المثل بزرگمهر را كه

سئو در مشهد

گفته است: «همه چيز را همگان دانند» در ذهن تداعي مي نمايد .

4 .قابليت و امكان
ابلاغ ايده ها به رخ آزادانه و آشنايي با ايده ها، اذهان و سليقه هاي ديگران
كانال هاي اجتماعي، ارسال برخورد از سوي مخاطب و همكاري و همگامي كاربران با همديگر را تسهيل كرده و آن ها را به شركت كردن در دعوا ها تشويق مي كنند . اين شبكه ها مرز و خط كشي بين رسانه و مخاطب را از في مابين برده اند . اكثر وقت ها شبكه هاي اجتماعي براي شركت كردن اعضا و اخذ بازخورد، گشوده مي باشند . آنان رأي دادن، كامنت گذاشتن و به اشتراك گذاري اطلاعات را تشويق مي نمايند . به ندرت مانعي براي ساخت و دسترسي به محتوا در اين اينترنت سايت ها وجود داراست . رسانه هاي سنتي فعاليت تكثير را انجام مي دادند و محتوا را براي مخاطب ارسال مي كردند؛ ولي در رسانه هاي اجتماعي فضايي براي گفتمان و محاوره دوطرف وجود دارد و جريان ارتباطي از شرايط يك سويه به دوسويه تغيير و تحول پيدا كرده ميباشد .

5 .كاركرد
تبليغي و محتوايي
حضور اشخاص در كانال هاي اجتماعي، احتمال مشاركت ها و كنش هاي اجتماعي را در آن ها افزايش مي دهد . پس هر چه پيوند اشخاص و اعضا درشبكه ها، بخش اعظم و انبوه خيس باشد، همراهي و تعاملات و قربت ديدگاه ها و جنبش همسو و مشترك، محتمل خيس خواهد شد . از اين رو، به كارگيري از چنين فضايي براي معرفي و تبليغ و همينطور نيز راستايي مخاطبان در جهت هدف ها رسانه اي خود، نقش دوچندان و تأثير بالايي دارااست .

6 .رابطه
مجازي دائمي با دوستان عزيز و آشنايان
كانال هاي اجتماعي در اينترنت، موجب گسترده تر شدن دامنه ارتباطات ما شده ميباشد . ما مي توانيم آشناياني را كه مدت اكثري ميباشد از آنان خبر نداريم يا از آن ها دوچندان به دور هستيم، در فضاي مجازي پيدا كنيم و معاشرتمان را با آن ها از رمز بگيريم . دوستاني را كه برهه زماني درازي مي‌باشد نديده ايم، توشه ديگر مي بينيم و در مجموعه اي گسترده تر، به دوستي مان ادامه مي دهيم . مي توانيم از كتاب ها، فيلم ها، سلايق و عقايد يكديگر به كار گيري كنيم و آنها را با ساير دوستانمان به اشتراك بگذاريم؛ آن نيز با تعدادي كليك . در حالي كه اين كارها، پيش تر فراوان وقت گير بودند و نياز به حوصله فراواني داشتند و همه اينها در نهايت، به پرورش فكري و تكامل نوع جمعي كاربران كمك مي كند .

7 .تبليغ
و بسط قيمت هاي انساني و اخلاقي در عرصه جهاني
گرچه به علت غلبه بعدها ديگر شبكه هاي اجتماعي، بعد ارزشي آن كمتر مورد اعتنا قرار گرفته است، ولي به جرأت مي بضاعت و توان بيان كرد كه يكي از امكان هاي كليدي كانال هاي اجتماعي كه تا به امروز مسئله غفلت واقع شده ، فراهم كردن فضايي ميان المللي جهت تبليغ و رواج بها هاي ديني، اعتقادي، انساني و اخلاقي است . اكثري از يوزرها كانال هاي اجتماعي افرادي ميباشند كه در چهره تبليغ درست ارزش هاي اخلاقي و انساني، از آن استقبال كرده و تحت تأثير قرار خواهند گرفت .

8 .يك دست
سازي بسياري از امكانات اينترنتي و وبي
مزيت حياتي شبكه هاي اجتماعي، يك دست سازي تجهيزات پايگاه هاي مختلف است . امكاناتي از قبيل ساخت صفحه ها و پروفايل هاي شخصي، توليد وبلاگ ها، جستجوي اينترنتي، اطلاع از خبرها و حادثه ها و كمپاني در فضاهاي راي زني (چت روم ها و فروم ها) و اطراف براي آپلود فايل ها كه تا پيش از اين كاربران براي به كارگيري از هر كدام از آنان مي بايست عضو سايتي مي شدند، حال از روش صرفا يك عضويت ساده، قابليت پذير است . وب تارنما هاي شبكه اجتماعي، محل ارائه خدمات تازه در قالب هاي مختلف هستند . اين وب تارنما ها به راحتي با پايگاه هاي اينترنتي گران قدر عالم مانند: گوگل، ياهو و حتي پايگاه هاي تخصصي، پيوند داخلي برقرار مي نمايند و از امكانات آن ها در اينترنت وب سايت خود استعمال مي كند .

9 .توسعه و گسترش
شركت كردن هاي مفيد اجتماعي
ساخت انسجام اجتماعي در بين مردمان و تسريع در سازماندهي كار هاي موءثر سياسي و اجتماعي، از آثار مثبت شبكه هاي اجتماعي مي‌باشد .

10 .ارتقاء
سرعت در پروسه يادگرفتن و ساخت ارتباط شبانه روزي دربين استاد و شاگرد
بي شك، شبكه هاي اجتماعي اينترنتي نقش مضاعف موثري در توسعه يادگرفتن هاي تخصصي و عمومي دارا هستند . گرچه به علت عدم قابليت و امكان نظارت علمي، اكثري از محتواهاي اينترنتي هنوز به درجه قابل قبولي از اعتبار علمي نرسيده اند، اما در عين درحال حاضر كانال هاي اجتماعي يك عدد از عرصه هاي اينترنتي مي‌باشند كه كاربران بي شمار آن‌ها به چهره خودجوش مبادرت به آموزش و انتقال دانسته هاي تخصصي و همگاني خويش به ديگر افراد مي نمايند . علاوه بر اين، كانال هاي اجتماعي علمي و آموزشي هم به صورت تخصصي و با انگيزه فراگيري از رويه بدور يا همان آموزش مجازي، درگير عمل ميباشند .

با به كارگيري از كانال هاي اجتماعي آموزشيِ مجازي، دانش آموزان و دانشجو ها مي توانند دامنه فرايند يادگيري خود را در هر لحظه كه تهيدست سؤال و برقراري رابطه با استاد يا ساير دانشجويان نيز فن اي باشند، به خارج از محدوده هاي كلاس توسعه و گسترش دهند .

11 .ارتقا
اعتماد، صميميت و صداقت در فضاي سايبر
مردم در قبلي استفاده از فضاي تعاملي مانند چت را تجربه كرده اند؛ البته در اين فضا، يوزرها كمتر شخصيت و هويت خود را به صحت اعلام مي كنند و از اسم ها و شخصيت هاي مستعار به كار گيري مي كنند؛ چون به اين دور و بر اعتماد حتمي را براي بازگو كردن راستي ندارند . با شكل گيري وب سايت هاي شبكه اجتماعي مانند: ماي اسپيس، اوركات، صورت بوك، توييتر و . . . مردمان صداقت را جهت پيداكردن دوستان عزيز قديمي، لذت به كار گيري از دانش و . . . به هم پا اعتماد واقعي به دست آوردند . به گفته بيشتر كارشناسان تا پيشين از به وجود آمدن شبكه هاي اجتماعي، مسئله اعتماد و صميميت فضاي سايبر در سراسر جهان لمس نشده بود؛ البته وقتي كه كانال هايي مانند اوركات و رخ بوك پا به عرصه وب گذاشتند، مردم با اعتماد به اين مقر ها سبب توسعه صميميت در دربين يكديگر شدند .

 

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۰:۵۶ ] [ امين طيراني ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 2
همه : 604
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب